W styczniu 2019 r. otrzymaliśmy informację o zakwalifikowaniu projektu. Hrubieszowska Telewizja Kablowa spółka jawna otrzyma dofinansowanie w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020 – poddziałanie 2.3.1 Proinnowacyjne usługi IOB dla MŚP.

Całkowity koszt projektu to 1 823 844 zł, z czego dofinansowanie wynosi 1 030 960 zł, a jego temat to:  Usługi doradcze w zakresie innowacji w celu wdrożenia technologii IPTV UHD 4K wspierającej standard kompresji wideo HEVC.

Autorem wniosku na zlecenie HTK jest firma ONSET Sp. z o.o.