W styczniu 2018 roku ONSET wygrał konkurs ofert i podpisał umowę na świadczenie usług szerokopasmowego dostępu do Internetu dla Narodowego Archiwum Cyfrowego. W ramach umowy ONSET będzie przez rok świadczył usługę dostęp do Internetu przy pomocy dwóch łącz o przepływności 1 Gbps każde i dostępności do zasobów sieci TP na poziomie co najmniej 300 Mbps. Usługa będzie obsługiwała protokół BGP a ONSET dostarczy w ramach umowy odpowiednie routery.  Wartość podpisanej umowy to 34 955,96 zł brutto.