Hrubieszowska Telewizji Kablowa Sp. z o.o. (HTK)  wygrała konkurs na dofinansowanie w ramach trzeciego konkursu w pierwszej osi Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa w obszarze Chełmsko-Zamojskim B2. W ramach projektu HTK zbuduje sieć telekomunikacyjną wielkości powiatu na co otrzyma dotację w wysokości  47 857 826,25 złotych.

Firma ONSET jest autorem całego projektu wraz z odwołaniem.