W lipcu 2019 roku firma ONSET pomogła bankom w przetargu na uzyskanie statusu pośrednika finansowego “pożyczki szerokopasmowej”.

Wsparcie ONSET dotyczyło konsultacji w zakresie przygotowania dokumentacji ofertowej dla dwóch banków spółdzielczych. Pierwszym jest Vistula Bank Spółdzielczy Wyszogrodzie, który działa na terenie Mazowsza, drugim Bank Spółdzielczy w Trzebieszowie, którego działalność skupia się na Lubelszczyźnie. Ostatecznie oba banki wygrały przetarg w zakresie o który aplikowały.

“Pożyczka szerokopasmowa to produkt oczekiwany przez branżę telekomunikacyjną” – mówi Paweł Kiepuszewski, członek zarządu ONSET.

Mali i średni operatorzy budują infrastrukturę w terenie, ale branża bankowa ich nie rozumie i często nie traktuje poważnie. Jednak banki spółdzielcze są bliżej społeczności lokalnych dlatego to naturalny partner operatora który właśnie do tych społeczności kieruje swoją ofertę – dodaje jeden z właścicieli spółki.

Usługi doradcze dla banków w Wyszogrodzie i Trzebieszowie to kontynuacja rozwoju działalności spółki ONSET w sektorze finansowym. Wcześniej z usługi firmy skorzystał Bank Gospodarstwa Krajowego.