W listopadzie 2023 roku doszło do zmian właścicielskich w spółce ONSET Sp. z o.o.

Paweł Kiepuszewski dokonał zakupu udziałów spółki od pozostałych wspólników tj. Tomasza Dąbrowskiego, Tomasza Zielińskiego i Łukasz Pałuckiego. Paweł Kiepuszewski przejął kontrolę nad spółką ONSET, jej majątkiem oraz nad spółkami zależnymi. ONSET posiada 39% udziałów firmy Hrubieszowska Telewizja Kablowa Sp. z o.o. – beneficjenta Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa  i właściciela sieci POPC w powiecie hrubieszowskim.

We wrześniu 2023 roku Łukasz Pałucki zrezygnował z funkcji prokurenta w HTK. Byli wspólnicy ONSET nadal współpracują w zakresie rozwoju trzech spółdzielni energetycznych, które HTK założyło w powiecie hrubieszowskim w celu zmniejszenia kosztów energii elektrycznej. W zarządach wszystkich spółdzielni zasiadają w funkcji Prezesa Michał Martela, oraz w funkcji Wiceprezesa Łukasz Pałucki.