ONSET Sp. z o.o.
ul. Modzelewskiego 27
02-679 Warszawa

NIP 5213800626
REGON 368455043
KRS 0000702018
Kapitał zakładowy: 100 000,00 zł w pełni opłacony
Spółka zarejestrowana w Sądzie Rejonowym dla m. st. Warszawy
XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego.

Rachunek bankowy
mbank
74 1140 2004 0000 3102 7718 7734

Biuro
ul. Modzelewskiego (dawna Jacka Kaczmarskiego) 27 lok. 131
02-679 Warszawa
(Budynek Instytutu Geodezji i Kartografii)

+ 48 22 112 61 61

www.onset.pl