Wierzymy, że firma to nie tylko organizacja służąca zarabianiu pieniędzy. Firma ONSET to także miejsce pracy, miejsce spotkań między ludźmi, źródło inspiracji i wiedzy,  teren eksploracji i realizacji celów. To wszystko to często różne sfery działania ludzi. Spaja je kodeks wartości, na których budujemy naszą firmę.

Szacunek – przedstawia podejście jakim kierujemy się w obsłudze i kontaktach z naszymi klientami, jak również między pracownikami naszej firmy.

Uczciwość – opisuje stosunek naszej firmy do wszelkich norm obecnych w kontaktach międzyludzkich, w tym prawnych, etycznych czy moralnych.


Przedsiębiorczość

  • Wyznaczamy ambitne cele dla Firmy i dla Pracowników wspierając innowacyjność, zdobywanie wiedzy, pracę zespołową i wolę osiągania sukcesów.
  • Konsekwentnie dążymy do celu.
  • W pełni angażujemy się w stawiane przed nami wyzwania.
  • Do zmian podchodzimy elastycznie i kreatywnie.
  • Dostosowujemy się do wciąż rosnących wymagań i potrzeb naszych Klientów.


Innowacyjność

  • Ciągle doskonalimy nasze produkty i usługi w wyniku prowadzonych prac badawczo-rozwojowych i wdrożeniowych.
  • Jesteśmy dynamiczni i otwarci na nowe pomysły i wyzwania.
  • Wzrastające wymagania rynku są dla nas bodźcem do jeszcze lepszej i intensywniejszej pracy w kierunku rozwoju innowacyjności.
  • Praktycznie wszystko dla nas jest możliwe, aby sprostać potrzebom nowych czasów.
  • Poprzez skuteczną diagnozę i kreatywne rozwiązania inspirujemy i motywujemy do ciągłego rozwoju.