Oferujemy następujące usługi telekomunikacyjne:

  • Dostęp do internetu,
  • Transmisje danych,
  • Kolokacja,
  • Budowanie zabezpieczeń w obszarze cyber bezpieczeństwa,
  • Budowa sieci telekomunikacyjnych w technologii radiowej,
  • Budowa sieci telekomunikacyjnych w technologii światłowodowej.