We wrześniu ONSET wspólnie z Fundacją Wspierania Nowoczesnych Technologii Telekomunikacyjnych Protelko zorganizowali na zlecenie Banku Gospodarstwa Krajowego konferencję w Lublinie dot. pożyczki szerokopasmowej. Celem konferencji była animacja rynku operatorów telekomunikacyjnych ISP oraz lokalnych Banków Spółdzielczych działających na terenie lubelszczyzny. Przedstawiciele ONSET oraz Protelko stoją na stanowisku, że współpraca pomiędzy lokalnymi operatorami ISP a mniejszymi bankami wesprze rozwój pożyczki szerokopasmowej – produktu oczekiwanego przez branżę ICT.

 

Inicjatywa do zorganizowania konferencji wyszła ze strony branży telekomunikacyjnej i spotkała się z aprobatą Banku Gospodarstwa Krajowego.