W marcu 2018 roku firma ONSET zakończyła z sukcesem budowę sieci telekomunikacyjnej w fabryce Brüggen Polska Sp. z o.o. w Celejowie.  ONSET zaprojektował i wykonał rozległą sieć telekomunikacyjną dla firmy Brüggen na podstawie umowy podpisanej w styczniu 2018 r. W ramach zadania zużyto ok. 5,5 km kabli światłowodowych i ok. 7,2 km kabla typu ethernet, a dodatkowym utrudnieniem była praca na terenie działającej fabryki spożywczej w której obowiązują rygorystyczne standardy w zakresie higieny.