Tomasz DąbrowskiTomasz Dąbrowski
Współwłaściciel, Prezes Zarządu 

Urodził się w 1982 roku. Studiował Zastosowanie technik komputerowych w biznesie na Wyższej Szkole Ekonomiczno-Informatycznej w Warszawie, a następnie Zarządzanie projektami na Politechnice Warszawskiej.

Jego nazwisko jest silnie kojarzone z firmą Vectra S.A., w której pracował jako Kierownik Projektów Inwestycyjnych. Wybudował w Warszawie dla firmy Vectra sieć o pojemności 400 000 hp w ciągu 4 lat. Wcześniej doświadczenie zdobywał w firmie Spray S.A. jako Kierownik Projektu.

Posiada wysokie kompetencje w zakresie budowania sieci telekomunikacyjnych, szczególnie w obszarze sieci HFC w technologii FTTB.